vrijdag 19 februari 2016

New pages in the #Adori traveljournal, #watercolot, #pencildrawing, #collages.I also made a little 'contribution' for Valentin
The sketchbooks and artjournals allows me constantly to be an explorer of images , it offers the ability to discover something new , there is no right or wrong that makes me happy.


dinsdag 2 februari 2016

#Hommage contest , #oilpainting, " Hommage aan de Tomatensoep" (Homage to the Tomato soup) .
My new painting for the contest (+details) "Hommage" http://www.hommage-expo.be/
“Hommage  aan de tomatensoep” : 60x70 cm oil on canvas
De 'tomatensoep' staat hier als veelomvattend symbool voor de belangrijkheid en schoonheid van de doodgewone dingen waar we wel is vergeten aandacht aan te schenken of zelfs niet bewust van  zijn. Zoals het er momenteel aan toe gaat in de wereld , oorlogen, terrorisme, vluchtelingenstroom is het belangrijk even stil te staan hoeveel geluk er  schuilt  in de eenvoudige dagdagelijkse kleine geluksmomenten in het leven. 'Soep' is dan ook één van de dingen die wordt aangeboden in tijden van nood of gebruikt wordt als middel bij inzamelacties voor 'het goede doel' . Het is een eerbetoon aan al diegenen die op zo'n moment klaar staan om te helpen .

‘Homage to the Tomato soup’
The ‘tomato soup’ is here as a comprehensive symbol of the importance and beauty of all the ordinary things in life we have forgotten to pay attention and sometimes not even aware of . As the current situation in the world is rather disturbing ,wars,terrorism, refugees, it is equally important to reflect how much happiness there is to be found  in the simple everyday matters, precious small  moments in our  daily life .
‘Soup’ is one of the things that is offered in times of distress or being used as a means for collection campaigns for ‘charity’. It is a tribute to all those who are ready to help at those moments.